اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 3 شب و 4 روز
 • نوع سفر هوایی -پرواز آسمان
 • خدمات تور اقامت با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی - سیم کارت
 • تاریخ رفت 95-12-02
 • تاریخ برگشت 95-12-05
 • ساعت رفت 16:30
 • ساعت برگشت 19:30
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.160.000 تومان
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 3 شب و 4 روز
 • نوع سفر هوایی - پرواز ماهان
 • خدمات تور اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی
 • تاریخ رفت 95-11-26
 • تاریخ برگشت 95-11-29
 • ساعت رفت 08:00 یا 07:00
 • ساعت برگشت 10:15 یا 16:45
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.070.000 توما ن
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
 • توضیحات نرخ کودک 270.000 تومان -بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و50.000 یورو میباشد و بپای مسافر خواهد بود.
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 3شب و4 روز
 • نوع سفر هوایی - پرواز آسمان
 • خدمات تور اقامت با صبحانه - سیم کارت
 • تاریخ رفت 95-11-25
 • تاریخ برگشت 95-11-28
 • ساعت رفت 16:30
 • ساعت برگشت 19:30
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.160.000 تومان
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
 • توضیحات نرخ کودک زیر دوسال 175.000 تومان
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 3 شب و 4 روز
 • نوع سفر هوایی - پرواز آسمان
 • خدمات تور اقامت با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی - سیم کارت برای هر اتاق
 • تاریخ رفت 95-11-25
 • تاریخ برگشت 95-11-28
 • ساعت رفت 16:30
 • ساعت برگشت 19:30
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.160.000 تومان
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار
 • توضیحات نرخ کودک 170.000 تومان
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 3 شب و 4 روز
 • نوع سفر هوایی - پرواز ما هان
 • خدمات تور اقامت با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی -راهنمای فارسی زبان - سیم کارت
 • تاریخ رفت 95-11-24
 • تاریخ برگشت 95-11-27
 • ساعت رفت 13:30 یا 08:00
 • ساعت برگشت 16:45 یا 11:15
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.090.000 تومان
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
 • توضیحات نرخ کودک زیر دو سال 230.000 تومان - بیمه مسافرتی برای افراد 60 سال به بالا الزامی است .
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 4 شب و 5 روز
 • نوع سفر هوایی -پرواز ماهان
 • خدمات تور اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان - سیم کارت برای هر اتاق - ترانسفر فرودگاهی
 • تاریخ رفت 95-11-20
 • تاریخ برگشت 95-11-25
 • ساعت رفت 13:30 یا 8:00
 • ساعت برگشت 16:45 یا 11:15
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.230.000 تومان
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار
 • توضیحات بیمه افراد بالای 60 سال الزامیست .-نرخ کودک زیر دو سال 250.000 تومان
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 3 شب و 4 روز
 • نوع سفر هوایی - پرواز ماهان
 • خدمات تور اقامت با صبحانه -یک گشت شهری -ترانسفر فرودگاهی -راهنمای فارسی -بیمه مسافرتی- سیم کارت
 • تاریخ رفت 95-11-20
 • تاریخ برگشت 95-11-23
 • ساعت رفت 08:00
 • ساعت برگشت 11:15
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.285.000 تومان
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
 • توضیحات نرخ کودک 250 تومان
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 3 شب و 4 روز
 • نوع سفر هوایی - پرواز آسمان
 • خدمات تور اقامت با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - سیم کارت برای هر اتاق
 • تاریخ رفت 95-11-18
 • تاریخ برگشت 95-11-21
 • ساعت رفت 16:30
 • ساعت برگشت 19:30
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.160.000
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار
 • توضیحات نرخ کودک 175.000 تومان
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 4 شب و 5 روز
 • نوع سفر هوایی -پرواز ماهان
 • خدمات تور اقامت با صبحانه -ترانسفر فرودگاهی -بیمه مسافرتی -راهنمای فارسی زبان -سیم کارت
 • تاریخ رفت 95-11-13
 • تاریخ برگشت 95-11-16
 • ساعت رفت 8:00 یا 13:30
 • ساعت برگشت 11:15 یا 16:45
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.230.000
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار
 • توضیحات نرخ کودک زیر 2 سال 220.000 تومان - افراد بالای 60 سال باید تحت پوشش بیمه تا سقف 50.000 یورو قراربگیرد وپرداخت بعهده مسافر می باشد.
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 3 شب و 4 روز
 • نوع سفر هوایی - پرواز آسمان
 • خدمات تور اقامت با صبحانه -ترانسفر فرودگاهی - سیم کارت برای هر اتاق
 • تاریخ رفت 95-11-11
 • تاریخ برگشت 95-11-14
 • ساعت رفت 16:30
 • ساعت برگشت 19:30
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.170.000 تومان
 • مدارک لازم اصل گذر نامه با 7 ماه اعتبار
منتشرشده در تور های لحظه آخری
صفحه1 از2

همراه با ما از تخفیفات ویژه اعضا بهره مند شوید

قیمت تورهای مسافرتی، رزرو هتل و بلیط هواپیما