اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 6 شب 7روز
 • نوع سفر هوایی - پروازایر آسیا
 • خدمات تور اقامت با صبحانه -یک گشت شهری با ناهار - ترانسفر فرودگاهی- بیمه مسافرتی- سیم کارت
 • تاریخ رفت 95-12-13
 • تاریخ برگشت 95-12-22
 • ساعت رفت 00:05
 • ساعت برگشت 19:05
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.880.000 تومان
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
 • توضیحات نرخ کودک 450.000 تومان
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 6 شب و 7 روز
 • نوع سفر هوایی- پرواز ایر آسیا
 • خدمات تور اقامت با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی - یک گشت با ناهار - بیمه مسافرتی- راهنمای فارسی زبان
 • تاریخ رفت 95-11-16
 • تاریخ برگشت 95-12-22
 • ساعت رفت 00:05
 • ساعت برگشت 19:05
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.850.000 تومان
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار
 • توضیحات نرخ نوزاد 450.000 تومان- هزینه بیمه افراد بالای 60 سال الزامی بپای خود مسافر میباشد.
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 6 شب و7 روز
 • نوع سفر هوایی - پروازایر آسیا
 • خدمات تور اقامت با صبحا نه - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان- ترانسفر فرودگاهی - یک گشت شهری با ناهار
 • تاریخ رفت 95-12-04
 • تاریخ برگشت 95-12-10
 • ساعت رفت 00:05
 • ساعت برگشت 19:05
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.660.000 تومان
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
 • توضیحات نرخ کودک 400.000 تومان - بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال الزامی است و به عهده مسا فر می باشد.
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 6 شب و7 روز
 • نوع سفر هوایی - پرواز ایر آسیا
 • خدمات تور اقامت با صبحانه - یک گشت شهری - راهنمای فارسی زبان
 • تاریخ رفت 95-11-27
 • تاریخ برگشت 95-12-03
 • ساعت رفت 00:30
 • ساعت برگشت 19:05
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.650.000 تومان
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار
 • توضیحات نرخ کودک 250.000 تومان
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 7 شب و8 روز
 • نوع سفر هوایی - پرواز ماهان
 • خدمات تور اقامت با صبحانه -راهنمای فارسی زبان -یک گشت شهری با ناهار
 • تاریخ رفت 95-12-11
 • تاریخ برگشت 95-12-19
 • ساعت رفت 22:30
 • ساعت برگشت 23:15
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.875.000 تومان
 • مدارک لازم گذرنامه با 6 ماه اعتبار
 • توضیحات نرخ کودک زیر 2 سال 230.000 تومان
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 7 شب و8 روز
 • نوع سفر هوایی -پرواز ماها ن
 • خدمات تور اقامت با صبحانه -ترانسفر فرودگاهی -راهنمای فارسی زبان -یک گشت شهری با ناهار
 • تاریخ رفت 95-12-04
 • تاریخ برگشت 95-12-12
 • ساعت رفت 22:00
 • ساعت برگشت 23:30
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.765.000 تومان
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار
 • توضیحات نرخ کودک زیر 2 سال 450.000 تومان
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 6 شب و7 روز
 • نوع سفر هوایی - پرواز ایر آسیا
 • خدمات تور اقامت با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی -بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان -یک گشت شهری با ناهار
 • تاریخ رفت 95-11-18
 • تاریخ برگشت 95-11-24
 • ساعت رفت 00:05
 • ساعت برگشت 19:45
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.960.000
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار
 • توضیحات بیمه افراد بالای 60 سال الزامی است وبه پای مسافر می باشد.نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 7شب 8 روز
 • نوع سفر هوایی پرواز ماهان
 • خدمات تور اقام با صبحانه -ترانسفر فرودگاهی -راهنمای فارسی زبان -یک گشت شهری با ناهار -بیمه مسافرتی
 • تاریخ رفت 95-11-15
 • تاریخ برگشت 95-11-22
 • ساعت رفت 22:00
 • ساعت برگشت 23:30
 • هتل 3ستاره
 • شروع قیمت از 1.775.000 تومان تومان
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 7 اعتبار
 • توضیحات نرخ کودک زیر 2 سال
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 6 شب و 7 روز
 • نوع سفر هوایی -پرواز ایر آسیا
 • خدمات تور اقامت با صبحانه -یک گشت شهری با ناهار- بیمه مسافرتی -ترانسفر فرودگاهی
 • تاریخ رفت 95-11-28
 • تاریخ برگشت 95-11-04
 • ساعت رفت 00:05
 • ساعت برگشت 19:05
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.750.000 تومان
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار
 • توضیحات کودک زیر 2 سال 450.000 تومان
منتشرشده در تور های لحظه آخری

اطلاعات تکميلي

 • مدت اقامت 6شب و7 روز
 • نوع سفر هوایی -پرواز ایر آسیا
 • خدمات تور اقامت با صبحانه -ترانسفر فرودگاهی - یک گشت شهری با نار -سیم کارت برای هر اتاق-بیمه مسافرتی
 • تاریخ رفت 95-11-27
 • تاریخ برگشت 95-11-03
 • ساعت رفت 00:05
 • ساعت برگشت 19:05
 • هتل 3 ستاره
 • شروع قیمت از 1.750.000 تومان
 • مدارک لازم اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
 • توضیحات نرخ کودک 350.000 تومان
منتشرشده در تور های لحظه آخری
صفحه1 از2

همراه با ما از تخفیفات ویژه اعضا بهره مند شوید

قیمت تورهای مسافرتی، رزرو هتل و بلیط هواپیما