فرق تور گروهی با تورهای قبل :

1 - حرکت فقط در تاریخ اعلان شده انجام می شود

2 - یک گشت شهری با نهار رایگان دارد

3 - حتما باید 4 شب و 5 روز رزرو شود

4 - از وسایل نقلیه عمومی برای ترانسفر مرز به مرز مثل اتوبوس یا ون اسپرینتر استفاده می شود.

در صورتیکه دوست دارید در تاریخ انتخابی خودتان و به مدت 3 شب یا مدت دلخواه به باکو سفر کنید از لیست زیر هتل های خود را انتخاب کنید و در این حالت گشت شهری با نهار رایگان نداریم و ترانسفر هم با سواری بنز انجام می شود.