اتحادیه اروپا از 4 نوع سیستم کامپیوتر برای امور مهاجرتی استفاده می‌کند:

✅1⁩.کامپیوتر اروداک EURODAC

این کامپیوتر برای امور پناهندگی مورد استفاده قرار میگیرد در سال ۲۰۰۱ شروع به کار کرده و قسمت اصلی آن در ساختمان کمیسیون اروپا در لوکزامبورگ و قسمت مدیریت آن در ساختمان دی جی بروکسل می‌باشد. بیشترین کاربرد این واحد کامپیوتری برای اجرای قانون دابلین اروپا میباشد.
مانع از این می‌شود که پناهنده در بیش از یک کشور تقاضای پناهندگی بدهد، اثر انگشت افراد ۱۴ سال به بالا در این کامپیوتر به مدت ۱۰ سال بعد از تاریخی که انگشت‌نگاری انجام شده نگاهداری و ذخیره می‌شوند و بعد از ۱۰ سال به طور اتوماتیک پاک می‌شوند.

اگر پناهنده سیتیزن اروپا بشود یا اروپا را به طور قانونی ترک کند اثر انگشت وی قبل از ۱۰ سال پاک می‌شود.

اطلاعاتی که ذخیره می‌شوند شامل:

کشور پناهجو، مکان و تاریخ تقاضای پناهندگی، شماره پرونده، تاریخی که اثر انگشت گرفته شده، تاریخی که اطلاعات فرستاده شدن (اسم و فامیل ثبت نمی‌شوند به دلیل حفاظت از پناهنده).

افرادی که توسط پلیس به دلیل ورود یا خروج غیر قانونی دستگیر شدن و تقاضای پناهندگی ندادن و برگه ترک خاک گرفتن اثر انگشتشان به مدت ۲ سال نگهداری می‌شود‌، اگر این فرد اروپا را به طور قانونی ترک کند اثر انگشت وی قبل از ۲ سال پاک می‌شود.

از کامپیوتر اروداک برای پی بردن به پناهنده‌هایی که سیاه زندگی میکنن نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای کشف افراد تروریست با اجازه کتبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای صادر کردن ویزا یا سایر امور مهاجرتی این کامپیوتر مورد استفاده قرار نمیگیرد، دسترسی به این کامپیوتر برای ادارات محدودیت دارد.

پناهجو می‌تواند با تقاضای کتبی اطلاعات خود را از این واحد کامپیوتر دریافت کند.

✅2. کامپیوتر
V.I.S , Visa Information System

قسمت اصلی این کامپیوتر در شهر strasbourg فرانسه و قسمت دیگر ان در شهر sankt johann اتریش می‌باشد.

این کامپیوتر از تاریخ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱) شروع به کار کرده. کلیه کشورهای شینگن و بریتانیا و ایرلند باید در مدت ۲ سال از تاریخ راه افتادن این کامپیوتر به این سیستم وصل شوند. متقاضیان ویزا زمانی که ویزا بگیرند و یا ویزاشون رد بشود یا تمدید شود یا لغو شود، در کلیه این موارد اثر انگشت و عکس و سایر اطلاعات آنها در این کامپیوتر به مدت ۵ سال بعد از انقضای ویزا ذخیره و نگهداری می‌شود. در چند کشور اروپایی این سیستم هنوز راه نیفتاده و بجای اثر انگشت یک کد برای گیرنده ویزا صادر می‌شود. اثر انگشت از افراد ۱۲ سال به بالا گرفته می‌شود. این کامپیوتر برای شناسایی هویت پناهنده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که به این وسیله افرادی که با ویزا آمدند و اثر انگشت دادن مشخص می‌شوند که کدام کشور مسئول رسیدگی به پرونده می‌باشد. هر فرد می‌تواند با درخواست کتبی اطلاعات خود را از این واحد کامپیوتر دریافت کند.

✅3.کامپیوتر
S.I.S , Schengen Information System

این کامپیوتر در شهر strasbourg فرانسه و sankt johann اتریش قرار دارد و برای امنیت ملی می‌باشد.
اطلاعات این کامپیوتر شامل این موارد است:
افراد مجرم، اطلاعات قضایی دادگاهی گزارش پلیس در مورد افراد، اسلحه های دزدی، وسایل موتوری و نقلیه دزدی، مدارک بانکی دزدی و گمشده، مدارک سفید دزدیده شده از ادارات گزارش‌ها و شکایات بانکی از افراد و تخلفات بانکی، پاسپورت های گمشده (در حال حاضر اتحادیه اروپا کامپیوتر مرکزی برای پاسپورتهای صادر شده ندارد و هر کشور اطلاعات خود را دارد و به هم وصل نیستند در سال ۲۰۰۵ می‌خواستند کامپیوتر مرکزی برای دارندگان پاسپورتهای اروپا درست کنن که با رای منفی پارلمان اروپا این کار به انجام نرسید.)

✅4-کامپیوتر S.I.S II
این کامپیوتر که پیشرفته‌تر می‌باشد و به EUROPOL , EUROJUST وصل می‌باشد که موارد متنوع‌تری را در خود ذخیره می‌کند.