شرایط کار در انگلستان و درآمد میانگین کارگر ساده و فنی کار چیست؟!

کارگر ساده در انگلستان از ساعتی ۷.۵ پوند تا ۱۲ پوند 
به عنوان یک‌ جوشکار ، جوشکاری لوله تخصصی ساعتی ۲۴ پوند الی ۳۶ پوند 
حقوق تخصص جوشکاری از ۱۵ پوند الی ۶۰ پوند در ساعت
یک نانوا به طور میانگین ساعتی ۱۴ پوند 
به عنوان یک آرایشگر روزانه به طور میانگین ۷۵ الی ۱۵۰ پوند‌ درآمد خواهید داشت
برای مقایسه بهتر 
بیگ مگ مک دونالد ۶ پوند قیمت دارد
هزینه اجاره خانه در مناطق معمولی لندن یک خوابه مبله با اساس ۱۰۰۰ پوند الی ۱۵۰۰ پوند هزینه دارد
هزینه قبوض تا ۱۵۰ پوند میتواند بالا برود
هزینه خورد و خوراک به طور تقریبی‌ برای هر نفر ۲۰۰ پوند است
به طور‌ میانگین برای زندگی در لندن نیاز به درآمد ۲۰۰۰ پوندی است
این در حالیست که همین هزینه ها در برخی استان های دیگر نصف می شود.